Tháng mấy là Cung gì?

Chúng ta thường thấy rất nhiều người hay đặt những câu hỏi đại loại như:

Tháng 1 là cung gì?
Tháng 2 là cung gì?
Tháng 3 là cung gì?
Tháng 4 là cung gì?
Tháng 5 là cung gì?
Tháng 6 là cung gì?
Tháng 7 là cung gì?
Tháng 8 là cung gì?
Tháng 9 là cung gì?
Tháng 10 là cung gì?
Tháng 11 là cung gì?
Tháng 12 là cung gì?

Do chúng ta là những người phương Đông, quen với Tử vi 12 Con giáp nên khi được ai đó mách về Tử vi phương Tây – tức 12 Chòm sao Cung hoàng đạo, chúng ta hay lấy làm bỡ ngỡ. Vậy nên những câu hỏi như trên thường xuất phát từ những người lần đầu tiên nghe đến 12 Chòm sao Cung hoàng đạo.

Sau đây chúng ta sẽ nắm rõ và hiểu được người ngày sinh vào ngày nào thì thuộc chòm sao cung hoàng đạo nào như sau:

Tháng mấy là Cung gì?

Cung Bạch Dương – Aries: chỉ những người sinh trong khoảng thời gian 21/3 đến 20/4 dương lịch

Cung Kim Ngưu – Taurus: chỉ những người sinh trong khoảng thời gian 21/4 đến 21/5 dương lịch

Cung Song Tử – Gemini: chỉ những người sinh trong khoảng thời gian 22/5 đến 21/6 dương lịch

Cung Cự Giải – Cancer: chỉ những người sinh trong khoảng thời gian 22/6 đến 22/7 dương lịch

Cung Sư Tử – Leo: chỉ những người sinh trong khoảng thời gian 23/7 đến 23/8 dương lịch

Cung Xử Nữ – Virgo: chỉ những người sinh trong khoảng thời gian 24/8 đến 22/9 dương lịch

Cung Thiên Bình – Libra: chỉ những người sinh trong khoảng thời gian 23/9 đến 23/10 dương lịch

Cung Thiên Yết – Scorpio: chỉ những người sinh trong khoảng thời gian 24/10 đến 22/11 dương lịch

Cung Nhân Mã – Sagittarius: chỉ những người sinh trong khoảng thời gian 23/11 đến 21/12 dương lịch

Cung Ma Kết – Capricorn: chỉ những người sinh trong khoảng thời gian 22/12 đến 20/1 dương lịch

Cung Thủy Bình – Aquarius: chỉ những người sinh trong khoảng thời gian 21/1 đến 18/2 dương lịch

Cung Song Ngư – Pisces: chỉ những người sinh trong khoảng thời gian 19/2 đến 20/3 dương lịch

Như trên, nếu quay trở lại trả lời cho câu hỏi ở trên cùng thì ta có câu trả lời như sau:

Tháng 1 là cung gì? => là Ma Kết hoặc Thủy Bình
Tháng 2 là cung gì? => là Thủy Bình hoặc Song Ngư
Tháng 3 là cung gì? => là Song Ngư hoặc Bạch Dương
Tháng 4 là cung gì? => là Bạch Dương hoặc Kim Ngưu
Tháng 5 là cung gì? => là Kim Ngưu hoặc Song Tử
Tháng 6 là cung gì? => là Song Tử hoặc Cự Giải
Tháng 7 là cung gì? => là Cự Giải hoặc Sư Tử
Tháng 8 là cung gì? => là Sư Tử hoặc Xử Nữ
Tháng 9 là cung gì? => là Xử Nữ hoặc Thiên Bình
Tháng 10 là cung gì? => là Thiên Bình hoặc Thiên Yết
Tháng 11 là cung gì? => là Thiên Yết hoặc Nhân Mã
Tháng 12 là cung gì? => là Nhân Mã hoặc Ma Kết

Muốn tìm hiểu thêm nhiều điều thú vị về 12 Cung hoàng đạo trên, hãy khám phá tại bachkhoa12chomsao.com.

Nhận xét:

Nhận xét: