Phân tích từng ngày sinh của 12 chòm sao

 1. Bạch Dương qua các ngày sinh (21/3-20/4)
 2. Kim Ngưu qua các ngày sinh (21/4-21/5)
 3. Song Tử qua các ngày sinh (22/5 – 21/6)
 4. Cự Giải qua các ngày sinh (22/6 – 22/7)
 5. Sư Tử qua các ngày sinh (23/7 – 23/8)
 6. Xử Nữ qua các ngày sinh (24/8 – 22/9)
 7. Thiên Bình qua các ngày sinh (23/9 – 23/10)
 8. Thiên Yết qua các ngày sinh (24/10 – 22/11)
 9. Nhân Mã qua các ngày sinh (23/11 – 21/12)
 10. Ma Kết qua các ngày sinh (22/12 – 20/1)
 11. Thủy Bình qua các ngày sinh (21/1 – 18/2)
 12. Song Ngư qua các ngày sinh (19/2 – 20/3)

Nhận xét:

Nhận xét: