Xử Nữ

Những tên gọi của chòm sao gồm có: Xử Nữ, Thất Nữ, Trinh Nữ …

Tổng hợp tất tần tật về chòm sao Xử Nữ – Virgo:

Xử Nữ - Virgo

bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: