Thiên Bình

Những tên gọi của chòm sao gồm có: Thiên Bình, Thiên Xứng …

Tổng hợp tất tần tật về chòm sao Thiên Bình – Libra:

Thiên Bình - Libra

bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: