Nhân Mã

Những tên gọi của chòm sao gồm có: Nhân Mã, Xạ Thủ …

Tổng hợp tất tần tật về chòm sao Nhân Mã – Sagittarius:

Nhân Mã - Sagittarius

bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: