Chòm sao Thủy Bình vs chòm sao Sư Tử

Chòm sao Thủy Bình vs chòm sao Sư Tử

50% Thủy Bình
VS Sư Tử
50%
Nam VS Nữ Điểm cặp đôi: 84 điểm
Nữ VS Nam Điểm cặp đôi: 78 điểm
☆☆☆ Cặp đôi khá tuyệt vời
☆☆☆

Giải thích:

Thủy Bình đại diện cho chòm sao thuộc tính gió, Sư tử đại diện cho chòm sao thuộc tính lửa, về lý thuyết thì có sự hanh thông, nhưng vị trí chòm sao của hai người lại đối lập 180 độ, đó là nguyên nhân thu hút mạnh mẽ cảm xúc của hai người với nhau, cũng vừa là nguyên nhân lớn nhất cho những xung đột giữa hai bạn.

Tuy Thủy Bình không thuộc mẫu người cường hãn, nhưng cũng là người có ý thức cái tôi rất cao, chuyện gì cũng phân rất rõ rành, bởi thế khi bạn đến với Sư Tử, rất khó để trở thành người tình “nhỏ” dốc hết sức ra để tôn sùng họ.

Những lưu ý khi hai bạn đến với nhau:

Thủy Bình đặc biệt thích tìm tòi với những điều mà với họ là những thứ mới lạ, còn ở tương lai, hay những câu đố, sẽ tự xảy đến cú sốc mạnh mẽ đối với kiểu người tương phản hoàn toàn như Sư Tử, nhưng bạn cũng sẽ phát hiện giá trị quan và tính cách mạnh của Sư Tử rất khó để móc nối với nhau, những sự giảm bớt hoặc tăng thêm của cảm xúc đó cũng quyết định độ hòa hợp giữa hai bạn, bởi vậy người thông minh như Thủy Bình, nên cố gắng đánh tới thế giới nội tâm của Sư Tử. Trông bề ngoài Sư Tử có vẻ qua loa đại khái, nhưng khi nghiêm túc cũng không thua cách xử thế điềm tĩnh của bạn đâu, có thể họ sẽ tiếp thu ý kiến của bạn, nhưng nếu muốn họ nghe theo “lệnh” của bạn, e rằng Sư Tử sẽ không thể nào chịu nổi; bởi vậy, nếu muốn chung sống, bạn đừng bao giờ lấy cách giành quyền chủ đạo yêu cầu Sư Tử tay trong tay với bạn, chi bằng cứ để Sư Tử cho rằng họ mới là người làm chủ, mới không dẫn tới những tổn thương cho hai bên.

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: