Chòm sao Xử Nữ vs chòm sao Thủy Bình

Chòm sao Xử Nữ vs chòm sao Thủy Bình

40% Xử Nữ
VS Thủy Bình
60%
Nam VS Nữ Điểm cặp đôi: 64 điểm
Nữ VS Nam Điểm cặp đôi: 55 điểm
☆☆☆ Trời sinh một cặp
☆☆☆

Giải thích:

Xử Nữ với tính trí tuệ, ôm ấp thái độ thích nghiên cứu phân tích mọi thứ, còn Thủy Bình thuộc chòm sao tương lai với sự hiếu kỳ, giỏi suy luận, về cơ bản là hai mẫu người không hợp cạ. Bạn đã bị trúng tiếng sét ái tình của Thủy Bình chưa? đại khái đó có thể bởi vị trí Cung Mọc hoặc những Sao khác ở vị trí đẹp, cũng rất có khả năng xảy ra sự “đắm đuối” nhất thời !

Có lẽ bạn sẽ bị hấp dẫn bởi sức sáng tạo của Thủy Bình, Thủy Bình cũng sẽ ngưỡng mộ vẻ thông minh “băng đá” của bạn, nhưng sau khi hai người ở cùng nhau, e là bạn sẽ cho rằng họ thật thiếu thực tế, họ thì cho rằng bạn chẳng có sự sáng tạo lại cứ khư khư ôm lấy họ thật chặt !

Nhng lưu ý khi hai bạn đến với nhau:

Tuy rằng tính cách chòm sao của cả hai đều không mạnh, nhưng theo tỉ trọng mà nói, Xử Nữ đã thua đứt họ; và cách thức cứ “ngốc nghếch” tự cho mình là đúng để yêu họ, chi bằng phát huy năng lực phân tích tìm hiểu của bạn để hiểu Thủy Bình một cách sâu sắc hơn. Đặc biệt Thủy Bình tuy bác ái nhưng trong tình yêu tuyệt nhiên là người thuộc chủ nghĩa ích kỷ, do đó bạn cần phải đủ sức độc lập, kiên cường, chuyện gì cũng tự mình lo được, hãy tìm ra mô thức sống chung tốt nhất cho hai người.

Nếu muốn biết suy nghĩ của Thủy Bình, khả năng là thứ trừu tượng vô cùng, nó có thể vượt ra khỏi suy nghĩ của bạn đến vài chục năm; tuyệt đối đừng nên cho rằng Thủy Bình không thể sống thiếu bạn, trong hai phương diện tình yêu và áp lực, họ tuyệt đối không cần điều thứ hai, bất kể bạn yêu họ thâm sâu ra sao, đối với họ: bạn càng nắm thật chắt càng mất nhanh! sự thoải mái mới có thể giúp bạn giành phần thắng.

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: