Chòm sao Song Tử VS chòm sao Kim Ngưu

Chòm sao Song Tử VS chòm sao Kim Ngưu

46% Song T VS Kim Ngưu 54%
Nam VS N Điểm cặp đôi: 72 điểm
N VS Nam Điểm cặp đôi: 76 điểm
☆☆☆ Một đôi cũng khá ổn ☆☆☆

Giải thích:

Song Tử với đầu óc và hành động lẹ làng, và Kim Ngưu với sự ổn định chắc chắn lại thực tế, về cơ bản là khác biệt rất lớn, nhưng do tính cách của hai chòm sao này đều tương đối nhẹ nhàng, nên thậm chí có xảy ra xung đột cũng không quá khó coi.

Nhưng, Song Tử giỏi ăn nói, sở trường với tính cách chơi chữ và văn vẻ, thường sẽ khiến Kim Ngưu thấy mà phát sợ; hẳn là bạn cảm thấy mình có khả năng khống chế bằng lý trí và giỏi xoay xở theo tình hình, nhưng nếu Kim Ngưu không đủ hiểu được bạn, rất có thể sẽ nhận định bạn là một kẻ đạo đức giả hai mặt và tâm khẩu bất nhất đấy nhé !

Những lưu ý khi hai bạn đến với nhau:

Tầm ảnh hưởng của Song Tử với Kim Ngưu chủ yếu là qua cách gián tiếp, bởi người chòm sao Kim Ngưu thường chuyện gì cũng đều cần một quá trình ấp ủ, hơn nữa tính cách Kim Ngưu cũng thuộc dạng ẩn giấu; đối với người có khả năng thích ứng tuyệt vời như bạn, thường khi mới bắt đầu sẽ khiến Kim Ngưu khó tiếp nhận, chỉ cần bạn có khả năng khéo dẫn dắt từng bước, thường Kim Ngưu cũng có lòng bao dung rất giỏi với suy nghĩ hay mô thức hành vi của Song Tử bạn đó.

Một Kim Ngưu thông minh hiểu được rằng thói quen tiếp nhận thông tin và phản ứng nhanh nhạy của bạn có rất nhiều sự trợ giúp với họ, và bạn cũng nên hiểu rõ rằng cái tính cách có phần hời hợt, không thực tế của mình sẽ được Kim Ngưu bù đắp. Nếu bạn có thể kích hoạt được sức mạnh tiềm ẩn của Kim Ngưu, sẽ càng có nhiều sự hỗ trợ với mối quan hệ của hai người.

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: