Mảng tối chòm sao Ma Kết

Mảng tối chòm sao Ma Kết

Người chòm sao Ma Kết đơn giản đến chết người. Họ chỉ muốn có được, kiểm soát và né tránh những người mà họ quen biết. Chòm sao Ma Kết luôn nằm giữa trạng thái “đóng” và “mở”, khi họ giả đò tức giận bừng bừng vì muốn đoạt được càng nhiều quyền nắm giữ và quyền kiểm soát, lúc đó thuộc về trạng thái “mở”; Còn khi họ âm thầm suy ngẫm tất cả những thứ nhục mạ nhằm vào họ, đó thuộc về trạng thái “đóng”. Đối với tiền bạc hay ma túy, chòm sao Ma Kết cũng dao động giữa “đóng” và “mở”. Họ thích việc không để mình bị người khác sai khiến, vả lại có thể dùng mọi hình thức từ chối nếu cần. Chòm sao Ma Kết sẽ không đắm chìm trong bất cứ sự việc nào, họ dựa vào sự bình tĩnh một cách mạnh mẽ. Tuyệt đối đừng để Ma Kết làm cảnh sát; họ là những tội phạm sừng sỏ.

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: