Khắc tinh chòm sao Ma Kết

Khắc tinh chòm sao Ma Kết

Khó chịu đựng nhất với cái thái độ “mục hạ vô nhân” của chòm sao Sư Tử, và sự khó nắm bắt trong phương pháp xử thế cũng như tốc độ của chòm sao Nhân Mã. Cách thức cải thiện đó là hãy học uy phong khiến người khác không dám tùy tiện tiếp cận của chòm sao Thiên Yết. Hầu như mọi Ma Kết đều rất có tài năng, chỉ là thiếu mất tác phong quyết đoán và uy phong, khiến bản thân âm thầm chịu sự thiệt thòi.

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: