Nhà nghệ thuật chòm sao Xử Nữ

Nhà nghệ thuật chòm sao Xử Nữ

  Chòm sao Xử Nữ: tác phẩm không hoàn hảo sẽ không có chỗ dung trên thế gian này !

Sự tỉ mỉ và kỹ thuật khéo léo của chòm sao Xử Nữ khiến họ thường rất thiện nghệ với những tác phẩm thủ công tinh tế, chẳng qua đối với những người theo chủ nghĩa hoàn mỹ (cầu toàn) như họ mà nói, khi cho ra mắt một tác phẩm sẽ không cho phép có một li một lai sai lệch nào, thế nên những tác phẩm mà có nhiều vết trầy xước trên tổng thể thì e rằng chúng sẽ đều phải đem tiêu hủy, “tác phẩm không hoàn hảo sẽ không lưu lại trên thế gian”, câu nói này thật thích hợp cho việc miêu tả một cách khái quát về Nhà nghệ thuật chòm sao Xử Nữ. Nhưng nếu nhìn nhận theo góc độ đó thì phải chăng Nhà nghệ thuật Xử Nữ đã tiêu tốn tiền nguyên vật liệu một cách quá thể đáng ư?

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: