Nhà nghệ thuật chòm sao Thiên Bình

Nhà nghệ thuật chòm sao Thiên Bình

Chòm sao Thiên Bình: tôi kén chọn thì khỏi nói !

Vì Thiên Bình theo đuổi sự cân bằng và hài hòa nên bất luận là yêu cầu đối với tác phẩm hay với đặc điểm nhân cách, về mức độ kén chọn cũng không hề thua kém nhà vô địch “bới lông tìm vết” – chòm sao Xử Nữ, trong suy nghĩ của họ, kế hoạch mọi thứ phải chu toàn, vậy nên bạn sẽ phát hiện rằng trong khi những Nhà nghệ thuật khác đã hoàn thành tác phẩm, còn Thiên Bình lại có sự suy xét đong đếm đến mức vẫn chỉ dừng lại trong giai đoạn làm kế hoạch trên giấy.

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: