Nhà nghệ thuật chòm sao Cự Giải

Nhà nghệ thuật chòm sao Cự Giải

Chòm sao Cự Giải: đi cùng cảm xúc !

Mạch suy nghĩ xuất phát từ cảm xúc của bản thân, cảm xúc hôm nay thăng hoa có thể cho ra vô số những tác phẩm, ví như trên phố gặp một cảnh tượng cảm động cũng sẽ cho ra đời một tác phẩm vĩ đại, nhưng điều khiến người ta lo lắng là sự tròn và khuyết của Mặt Trăng, vì những thay đổi đa đoan trong cảm xúc của chòm sao Cự Giải bị chi phối bởi Mặt Trăng, thế nên khi buồn bã thì vẽ cái gì cũng không ra hồn !

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: