Mảng tối chòm sao Thiên Bình

Mảng tối chòm sao Thiên Bình

Thiên Bình là một nhân vật khác trong “lớp mẫu giáo lớn”. Họ vẫn đắm đuối trong đất nặn, cắt dán hay may vá thêu thùa, trừ phi có thể khiến họ thỏa mãn được những nhu cầu tựa như vậy, còn không họ sẽ nổi trận lôi đình. Thiên Bình chẳng có gì là không nói được, nhưng mỗi lần nói xong, họ đều quên hết những gì đã nói. Thiên Bình chết cũng không nhận là mình đã sai, lại còn đổ những lỗi sai phạm đó những người xung quanh. Bởi vậy cách tốt nhất là nhân lúc còn sớm hãy dùng tiền “bịt miệng” họ và “tống cổ” đi chỗ khác. Thiên Bình là kết hợp giữa Nữ hoàng hoàn hảo và bệnh nhân số một.

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: