Mảng tối chòm sao Nhân Mã

Mảng tối chòm sao Nhân Mã

Sự tồn tại của chòm sao Nhân Mã chính là miếng ghép còn thiếu trong Chiêm Tinh, đấy là một khoảng không, sự tồn tại của chòm sao này hoàn toàn là vì làm đủ cho hệ thống linh số 12. Chòm sao Nhân Mã thiếu hụt tất cả các tài năng, họ mô phỏng mọi thứ. Tuyệt đối đừng dựa vào câu trả lời, việc làm hay sự nói cười của Nhân Mã. Chòm sao Nhân Mã cho rằng tâm hồn của họ cao thượng khó ai bì kịp, do vậy họ cần phải hấp thu tất cả những thứ họ cần để đảm bảo sự ảo tưởng đó luôn được duy trì. Nếu để Nhân Mã cầm lái xe bus, thì khi họ cho xe quay đầu, họ sẽ tự ngộ nhận rằng xe bus là do chính họ phát minh ra. Cũng đừng trông mong vào việc Nhân Mã sẽ làm tốt chuyện nào đó, họ sẽ chỉ gây thêm “rắc rối” cho bạn thôi. Họ là những kẻ ngốc xuất sắc hoặc bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt. = =

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: