Mảng tối chòm sao Cự Giải

Mảng tối chòm sao Cự Giải

Chòm sao Cự Giải luôn “bò” hướng về phía trước, chỉ trừ phi họ “bập bềnh” trên đống tiền. Họ dùng sự hiểu và đồng tình của “ông Bụt giả” để đan lên chiếc lưới, đem những người khác giam giữ cả đời trong chiếc lưới này. Đừng bao giờ mong mỏi chòm sao Cự Giải đạt thành bất cứ mục tiêu nào. Họ vui vẻ lắng nghe sự phiền não của người khác, nhưng khi kể lể đừng bao giờ dừng lại, nếu không họ sẽ nhân đúng lúc bạn dừng lại lấy hơi sẽ thao thao bất tuyệt tuôn ra những nỗi đau trong lòng. Họ sẽ không biết nghĩ bất cứ giải pháp nào cho sự phiền não của bạn. Họ mãi cũng không thể quên ai mắc nợ họ cái gì. Khi còn trẻ họ là công nhân hoặc người gánh thuê hoàn hảo. Cách rẻ nhất để sai phái họ là không ngừng thưởng cho họ.

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: