Khắc tinh với chòm sao Xử Nữ

Khắc tinh với chòm sao Xử Nữ

Không thể hiểu được nhất là cái thói ỷ vào cái tôi của bản thân để cưỡng ép hành vi người khác của chòm sao Sư Tử và Bạch Dương, mặc dù ngoài mặt Xử Nữ sẽ vờ như chấp nhận, nhưng thực tế trong lòng lại tích tụ vô số những bất mãn. Cách khắc chế đó là hãy học chòm sao Cự Giải dựa vào tình cảm để giải quyết vấn đề, đừng nên chỉ theo lý thuyết suông, đồng thời cần vứt bỏ cái tâm lý không chấp nhận mình thua cuộc.

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: