Chỉ số ý thức công lý chòm sao Nhân Mã

Chỉ số ý thức công lý: 75%

Đặc điểm:

Ngoài bản thân ra, người mà bạn quan tâm nhất vẫn chính là “bản thân” ^^. Kỳ thực người chòm sao Nhân Mã cũng rất chính trực và vô tư, nhưng lòng yêu chuộng tự do của Nhân Mã lại khiến họ không thích dây dưa với những chuyện thế tục, họ chẳng thà để tâm trí tập trung vào những mục tiêu lý tưởng cao xa của chính mình còn hơn.

Lời khuyên:

Người chòm sao Nhân Mã không phải quá bảo thủ không chịu thay đổi, nhưng họ vốn dĩ làm chuyện gì cũng thiếu sự cẩn trọng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng có lẽ vì tính cách quá ngay thẳng bộc trực thường vô tình thu hút sự ghen ghét của tiểu nhân.

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: