Chỉ số ý thức công lý chòm sao Cự Giải

Chỉ số ý thức công lý: 90%

Đặc điểm:

Khả năng lý giải mạnh, dễ chịu ảnh hưởng từ người khác, thêm vào đó là rất giàu tình người, do vậy thường dễ vào vai “người điều giải vô nguyên tắc”, nhưng nếu gặp một bên tính cách không khoan nhượng thì coi như bạn “tiêu” rồi.

Lời khuyên:

Người chòm sao Cự Giải rất có chủ nghĩa tình cảm, nhưng nhiều lúc khởi nguồn của sự việc luôn phức tạp hơn rất nhiều so với những gì bạn tưởng tượng, nếu như việc giúp người khác giải trừ những tranh chấp không có được hiệu quả tốt, cũng đừng quá buồn chán.

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: