Nhà nghệ thuật chòm sao Bạch Dương

Nhà nghệ thuật chòm sao Bạch Dương

Chòm sao Bạch Dương: “bất mãn, phóng lửa đốt nhà” !!!

Bạch Dương với tính cách không khoan nhượng đích thị là thứ không thể thiếu trên con đường theo đuổi nghệ thuật, khi mới vừa khởi đầu, sự nhiệt thành không ai bì được khiến người ta trông thấy phải cảm động đến rơi lệ, nhưng tính khí trời sinh của chòm sao Bạch Dương rất xấu lại thiếu kiên nhẫn, ngoài khả năng vì bất mãn với tác phẩm của mình mà “phóng lửa đốt nhà” ra, cũng rất có thể sau khi gặp vài lần trắc trở sẽ từ bỏ việc trở thành nhà nghệ thuật, đây thật là một điển hình của câu “đầu voi đuôi chuột” mà.

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: