Mảng tối chòm sao Kim Ngưu

Mảng tối chòm sao Kim Ngưu

Chòm sao Kim Ngưu đủ cả sự thông minh và mỹ miều, mãi cho đến năm họ 20 tuổi, chỉ trong chốc lát bỗng lột xác trở nên đắng chát, cố chấp và trì trệ. Chòm sao Kim Ngưu luôn có khả năng rất dễ thu mua về nếu thứ tài sản lớn nhất trên cõi đời này là sự cứng đầu, táo bón, ỉa chảy và miệng trống rỗng. Hầu như bất cứ thứ nào họ bắt tay vào đều trở thành sở hữu của họ, đặc biệt là tiền bạc của người khác. Chòm sao Kim Ngưu khó có khả năng trở thành tác giả hoặc diễn viên; Họ là một đầy tớ, nô gia, thợ làm bánh và kỹ nữ tuyệt vời.

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: