Mảng tối chòm sao Bạch Dương

Mảng tối của chòm sao Bạch Dương

Hầu hết Bạch Dương đều thích chạy lung tung, nhưng độ sôi chỉ hạn chế được trong 5 phút thôi. Một khi họ đã chán thì mọi thứ đều tan tác. Họ chả bao giờ nói được những lời quan trọng, càng không có chuyện tiếp nhận những lời của người khác. Tuyệt đối đừng nên tin tưởng họ hoặc dựa dẫm vào họ, họ mãi là gã nản lòng số một dưới áp lực. Chòm sao Bạch Dương yêu thích chi phối nhược tiểu, hơn nữa chịu được bất cứ sự uy hiếp trí tuệ dù theo hình thức nào. Bạch Dương có một cái tôi siêu bự, họ chẳng bao giờ suy nghĩ cho người khác mà chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân. Bên dưới lớp mặt nạ tô son trát phấn của họ có sự quanh co vòng vo hết sức, bất an và do dự không quyết. Chòm sao Bạch Dương sẽ không tiếc phải làm ra những chuyện để bảo đảm người khác không cách nào kiểm soát được họ. Tuyệt đối đừng nên để họ trở thành người đứng đầu của công ty vì: Họ là một ông vua khoác lác số một và kẻ ác bá chuyên bắt nạt kẻ yếu.

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: