Khắc tinh với chòm sao Bạch Dương

Khắc tinh với chòm sao Bạch Dương

Sợ hãi nhất khi phải đối diện với cái nhìn sắc bén của chòm sao Thiên Yết, bởi ánh mắt đó dường như đủ để nhìn thấu tâm can, hoặc cũng không hiểu cách ứng phó đối với đặc trưng thích nũng nịu của chòm sao Song Ngư. Phương thức đối phó đó là hãy trang bị khí giới cho bản thân trong tư tưởng như: đừng để tình cảm tràn trề, tốt nhất lấy phương pháp xử trí với khuôn mẫu như con mắt bàng quan lạnh nhạt của chòm sao Thủy Bình.

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: