Khắc tinh với chòm sao Kim Ngưu

Khắc tinh của chòm sao Kim Ngưu

Sợ nhất cái tính cách được voi đòi tiên, biến 5 giờ thành 6 giờ của chòm sao Nhân Mã; kiểu không quanh co vòng vo của chòm sao Bạch Dương cũng sẽ khiến chòm sao Kim Ngưu ú a ú ớ. Cách cải thiện đó là học nguyên tắc xử thế của chòm sao Song Ngư, khi phát hiện lập luận của mình chả có lập trường gì cả hãy nhanh chóng thay đổi chủ đề.

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: