Chỉ số ý thức công lý chòm sao Kim Ngưu

Chỉ số ý thức công lý: 90%

Đặc điểm:

Người thuộc chòm sao Kim Ngưu có bản tính chính trực, nhưng khi nhìn thấy hai bên tranh chấp lại rất biết dụng chiến lược nhân tế thông qua việc đánh giá tình thế hai bên rồi mới ra tay để đỡ hao binh tổn tướng. Chòm sao này tuy rằng có niềm tin kiên định, nhưng không thích tranh giành lập công đầu, do vậy luôn nhìn vào tầm ảnh hưởng của mình ra sao đầu tiên, sau đó mới quyết định nên tham gia vào chuyện tranh chấp bằng cách nào, họ rất có cảm giác với chính nghĩa, nhưng cũng không đến mức khiến cho một bên rơi vào tình thế bối rối một cách vô lý.

Lời khuyên:

Việc dòm trước ngó sau một cách thái quá, sẽ chỉ luôn đánh mất thời cơ tốt trong việc được biểu dương cho chính nghĩa.

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: