Cách tính ra Cung Mặt Trăng của bạn

Cách tính toán và nhận biết Cung Mặt Trăng của bạn

Mặt Trăng quay quanh Trái đất một vòng cần khoảng 30 ngày, khoảng hai ngày rưỡi để đi qua một chòm sao, 2.5 x 12 = 30, cũng do thời gian không phải cứ cố định là hai ngày rưỡi, thêm vào đó phải xem xét chuyển đổi của giờ quốc tế GMT, do vậy vẫn là tra bảng biểu là tốt nhất, nó là thứ có sẵn, tại sao lại không làm điều đó? Mà Mặt Trăng tức hiển thị sự tiềm ẩn của nguyện vọng, ý nguyện, những phản ứng sau khi bị kích thích từ bên ngoài và gồm cả khí chất …

☆☆☆ Bảng biểu tra Cung Mặt Trăng một cách đơn giản nhất ☆☆☆

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Thời gian sinh theo ÂM LỊCH
Bạch Dương Kim Ngưu Song T Cự Giải Sư  Tử Xử   Nữ Thiên Bình Thiên Yết Nhân Mã Ma Kết Thủy Bình Song Ngư
18h30′ ngày 29 – 17h30′ ngày 02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17h30′ ngày 02 – 04h30′ ngày 05 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
04h30′ ngày 05 – 15h30′ ngày 07 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
15h30′ ngày 07 – 02h30′ ngày 10 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
02h30′ ngày 10 – 13h30′ ngày 12 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
13h30′ ngày 12 – 00h30′ ngày 15 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
00h30′ ngày 15 – 11h30′ ngày 17 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
11h30′ ngày 17 – 22h30′ ngày 19 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
22h30′ ngày 19 – 09h30′ ngày 22 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
09h30′ ngày 22 – 20h30′ ngày 24 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20h30′ ngày 24 – 07h30′ ngày 27 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07h30′ ngày 27 – 18h30′ ngày 29 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ghi chú: bạn phải dùng ngày sinh theo Lịch Âm để tra Cung Mặt Trăng (nếu chưa biết thì tra ở đây)

Cách tra bảng như sau: Ví dụ ngày sinh của tôi theo dương lịch là 17/11 vậy Cung Mặt Trời của tôi là Thiên Yết ở vị trí số 8 (tra ở dòng trên cùng ứng với Cung Mặt Trời), tra theo âm lịch thì ngày sinh của tôi là 6/10 sinh lúc 14h30′ => tra theo bảng thì nằm giữa khoảng thời gian 04h30′ ngày 05 – 15h30′ ngày 07 => gióng sang cột Thiên Yết thì được số 10 => Ở vị trí số 10 là Ma Kết => Cung Mặt Trăng của tôi là chòm sao Ma Kết.

(Ps: một cách khác để tra Cung Mặt Trăng bằng cách vào link sau nhập ngày sinh, giờ sinh, nơi sinh rồi tra biểu tượng hình Mặt Trăng.)

Một vài tìm hiểu về Cung Mặt Trăng

Cung Mặt Trăng nếu xét về tính quan trọng nó chỉ sau Cung Mặt Trời, nó chiếm hơn 30% tính cách. Đặc trưng của nó là mối quan hệ mật thiết giữa mô thức hành vi của bản năng cá nhân và phản ứng của thói quen. Có lúc Cung Mặt Trăng cũng là nguyên tố quan trọng hạ nhiệt cho Cung Mặt Trời, Mặt Trăng trong Chiêm Tinh Học đại diện cho mẫu tính (bản năng người mẹ), cảm xúc, dạ dày, ngực và hệ thống tiêu hóa … phương diện ảnh hưởng tốt của nó: giúp cho người ta có trí nhớ tốt, có tính nhẫn nại, khoan dung … nếu nó ở vị trí bất lợi tức khiến người ta không đáng tin cậy, bài ngoại, tấm lòng hạn hẹp …

Chiêm Tinh Học nói cho chúng ta Cung Mặt Trời ảnh hưởng bản chất con người, tính cách, nó thuộc về những biểu hiện và hình tượng của mỗi người trước bàn dân thiên hạ, hoàn toàn là thứ vô thức của mỗi người, nếu không chủ ý thì có thể chính người đó cũng chả để ý, phải đến khi người khác nói ra mới ngạc nhiên như bị sờ gáy, chúng ta đều như vậy, chả sai đâu ! Nhưng Cung Mặt Trăng ảnh hưởng cảm xúc, sự tốt xấu mà mỗi người tự cảm nhận, đều do Mặt Trăng chi phối, không chỉ như vậy, Mặt Trăng tiến vào chòm sao hình thành cảm giác an toàn và cảm giác thành tựu, cách nghĩ đúng đắn trong lòng mỗi cá nhân, phương châm cuộc sống, tất cả điều đó đều do tính khí chòm sao của Mặt Trăng thể hiện ra. Hơn nữa danh vọng của một người cũng đều do Mặt Trăng quyết định.

Trong Chiêm Tinh Học có một cách nói cho rằng Mặt Trăng đại diện đặc điểm tính cách trong quá khứ, là mô thức hành vi không ngừng lặp đi lặp lại, nó ngăn cản linh hồn của chúng ta tiến lên tầng cao hơn, khiến cho chúng ta có xu hướng sụp đổ, đắm chìm trong những sở thích của thuở trước. Nếu nói từ quan điểm này, Cung Mặt Trăng cho chúng ta chiến trường chính của cuộc đấu tranh trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta tu thân dưỡng tính sao để chống lại ác quỷ trong tâm chúng ta, tức chống lại sức mạnh mê hoặc chúng ta phạm vào tội ác, có thể coi đó là những hiểu biết của chúng ta về Cung Mặt Trăng rồi.

Mặt Trăng ngụ tại chòm sao Hỏa Tượng (Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã)

Mặt Trăng ngụ tại chòm sao Thổ Tượng (Xử Nữ, Kim Ngưu, Ma Kết)

Mặt Trăng ngụ tại chòm sao Phong Tượng (Song Tử, Thiên Bình, Thủy Bình)

Mặt Trăng ngụ tại chòm sao Thủy Tượng (Cự Giải, Thiên Yết, Song Ngư)

Bạn đã tra ra Cung Mặt Trăng của mình chưa? Nếu đã có đáp án, xin mời chọn và xem tiếp ở dưới đây:

☆☆☆ Cung Mặt Trăng chòm sao Bạch Dương

☆☆☆ Cung Mặt Trăng chòm sao Kim Ngưu

☆☆☆ Cung Mặt Trăng chòm sao Song Tử

☆☆☆ Cung Mặt Trăng chòm sao Cự Giải

☆☆☆ Cung Mặt Trăng chòm sao Sư Tử

☆☆☆ Cung Mặt Trăng chòm sao Xử Nữ

☆☆☆ Cung Mặt Trăng chòm sao Thiên Bình

☆☆☆ Cung Mặt Trăng chòm sao Thiên Yết

☆☆☆ Cung Mặt Trăng chòm sao Nhân Mã

☆☆☆ Cung Mặt Trăng chòm sao Ma Kết

☆☆☆ Cung Mặt Trăng chòm sao Thủy Bình

☆☆☆ Cung Mặt Trăng chòm sao Song Ngư

 Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: