Nhóm máu O chòm sao Cự Giải

Nhóm máu O chòm sao Cự Giải

Đặc trưng tính cách chòm sao Cự Giải mang nhóm máu O đó chính là tuýp người “tự vệ”. Những người này họ có ý thức bảo vệ bản thân rất mạnh, và ý thức bảo vệ gia đình và những người thân yêu cũng mạnh mẽ. Ý thức tự vệ này trở thành nguyên tắc trong hành động của họ.

Thường thì họ thể hiện sự ôn hòa và bị động, nhưng khi họ gặp phải vấn đề, họ hiện rõ cá tính tự vệ một cách dữ dội. Đồng thời cũng có lòng trắc ẩn lớn, họ cũng vô cùng nhạy cảm, có bản năng phân biệt bạn và thù, đó chính là đặc trưng của chòm sao Cự Giải nhóm máu O.

Nếu bạn là người thuộc nhóm này, có thể nói bạn là người yêu cuộc sống. Bạn tuyệt không bao giờ làm ra những suy nghĩ tách rời cuộc sống thực tiễn, dẫu cho cảm giác của bạn vô cùng phong phú, nhưng cũng không thuộc chủ nghĩa lý tưởng mơ hồ.

Người nhóm này, nhìn nhận cuộc sống của họ đi liền với các quy tắc ứng xử. Họ có sự thích nghi cao với cuộc sống hiện tại, nếu cuộc sống hiện không thay đổi, thì bản thân họ cũng không chủ động thay đổi hiện trạng đang có. Nói chung, người thuộc chòm sao Cự Giải mang nhóm máu O tuyệt không vì sự thay đổi của hoàn cảnh mà cảm thấy bị đảo lộn.

Họ thường quen với việc tuân thủ các quy tắc đời thường, và hình thái cuộc sống truyền thống, đó có lẽ được coi là một phương thức sống bảo thủ. Dù cho cách sống có bảo thủ ra sao đi nữa, một khi thói quen đã không còn phù hợp với thực tiễn cuộc sống, họ cũng biết phủ nhận giá trị tồn tại của nó. Do có quan niệm như vậy, người nhóm máu O chòm sao Cự Giải, liên tục vứt bỏ rất nhiều những thói quen “vô giá trị”- những thói quen hay những hành vi không còn được áp dụng trong thực tiễn nữa.

Họ thường thay đổi cách thức sinh tồn của bản thân, và thích nghi với hiện trạng mới. Thường thì, thái độ và sự nhìn nhận đối với sự việc trong cuộc sống đời thực rất bảo thủ. Ngay cả khi họ suy nghĩ rằng sẽ cần phải thay đổi một phần nào đó, họ cũng vẫn không đi theo những trào lưu hàng đầu của thời đại.

Những người này họ ý thức mạnh mẽ về địa phận, rất ghét người khác xông vào địa phận cuộc sống của họ, trong địa phận mà họ ý thức, họ thường vẽ ra một phạm vi ảnh hưởng nhất định, họ coi mình là vị tể tướng trong phạm vi này. Họ rất biết chăm sóc với những người thân trong phạm vi ảnh hưởng của mình, nhưng với những người nằm ở bên ngoài phạm vi đó, họ hiện rõ sự lạnh nhạt, họ keo kiệt trong việc phải bỏ ra những cảm xúc của bản thân.

[Lời khuyên cho bạn]

Nếu vẫn cứng đầu muốn thực hiện những chủ trương của chính mình, và cự tuyệt sự phối hợp của người khác. Trong tình cảnh này, bạn sẽ rất dễ đắc tội với người khác đó.

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: