Nhà nghệ thuật chòm sao Thiên Yết

Nhà nghệ thuật chòm sao Thiên Yết: Làm nhà nghệ thuật thật quá phí phạm!

Đối vời người chòm sao Thiên Yết, điều không thể phủ nhận là nghị lực phi thường, đối với họ thời gian và thể lực thậm chí là tinh thần sáng tạo đều không là vấn đề, và họ đều biết và biết rất rõ xu thế phát triển, càng giỏi hơn trong việc đàm phán giá cả, xem xét trên phương diện này, lời khuyên với các nhà nghệ thuật Thiên Yết hãy chuyển hướng sang làm môi giới nghệ thuật, dựa vào thực lực bản thân có thể “hô” cát-xê lên “giời”.

Nguồn: Bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: