Mảng tối chòm sao Thiên Yết

   Thiên Yết chìm đắm trong việc thao túng người khác, họ thao túng con cái, tình yêu, bạn bè, người thân, tất cả những ai họ quen biết và cả những ai không may quen biết họ. Người thuộc chòm sao Thiên Yết sẽ nói với bạn những điều không hay mà người khác nói về bạn. Họ cho rằng xúi giục thao túng tình cảm là thiên chức của họ. Thiên Yết ví như chiếc điện thoại, chỉ cần trong chốc lát bạn quay đi thì họ đã tiết lộ bí mật của bạn rồi, còn khi mà bạn còn đang nói dở dang à, họ đã có ý tưởng sẽ đem chuyện này nói với người nào đó rồi. Họ bóp méo tất cả mọi thứ. Thiên Yết quên hết những gì phát sinh trong quá khứ, ngoại trừ điều bị xỉ nhục. Họ ghét cay ghét đắng việc bạn thân với người khác hơn. Tuyệt đối không nên để Thiên Yết chỉ bảo người khác vì: họ là những ông hoàng “lượm rác” số một.

Nguồn: Bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: