Khắc tinh với chòm sao Thiên Yết

Chòm sao Thiên Yết chịu không nổi chòm sao Thiên Bình và Song Tử, bởi do khi mọi người nghiêm túc nhất thì họ lại xuất hiện với bộ dạng linh tinh lang tang, bỡn cợt với đời. Cần học hỏi chòm sao Xử Nữ làm phong phú thêm những phương pháp cho cuộc sống, không quá bận tâm về những khuyết điểm bản thân, thậm chí bản thân còn cảm thấy tự ti một cách mạnh mẽ.

Nguồn: Bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: